Có 2 kết quả:

激厉 khích lệ激厲 khích lệ

1/2

khích lệ

giản thể

Từ điển phổ thông

khuyên cố gắng

khích lệ

phồn thể

Từ điển phổ thông

khuyên cố gắng