Có 9 kết quả:

倮 khoã夥 khoã夸 khoã棵 khoã裸 khoã裹 khoã踝 khoã顆 khoã髁 khoã

1/9

khoã [khoả, loã]

U+502E, tổng 10 nét, bộ nhân 人 + 8 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Thiều Chửu

① Trần trục, người không mặc quần áo là khoã thân 倮身.

Tự hình 2

Dị thể 1

khoã [hoả, khoả]

U+5925, tổng 14 nét, bộ tịch 夕 + 11 nét
phồn & giản thể, hình thanh

khoã [khoả]

U+68F5, tổng 12 nét, bộ mộc 木 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Thiều Chửu

① Một cây, một gốc.

Tự hình 2

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

khoã [khoả, loã, loả, quán]

U+88F8, tổng 13 nét, bộ y 衣 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

khoã [khoả, loã]

U+88F9, tổng 14 nét, bộ y 衣 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

khoã [hoã, hoả, khoả]

U+8E1D, tổng 15 nét, bộ túc 足 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Thiều Chửu

① Cái mắt cá chân.
② Gót chân. Ta quen đọc là chữ khoã.

Tự hình 2

Dị thể 2

khoã [khoả]

U+9AC1, tổng 17 nét, bộ cốt 骨 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Thiều Chửu

① Xương đùi.

Tự hình 2

Dị thể 2