Có 1 kết quả:

圭躔 khuê triền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vị trí của sao Khuê, đường đi của sao Khuê.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị trí của sao Khuê, đường đi của sao Khuê. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Độ Khuê triền buổi có buổi nào không «.