Có 2 kết quả:

娇媚 kiều mị嬌媚 kiều mị

1/2

kiều mị

giản thể

Từ điển phổ thông

con gái lẳng lơ

kiều mị

phồn thể

Từ điển phổ thông

con gái lẳng lơ