Có 1 kết quả:

金石奇緣 kim thạch kì duyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một vở tuồng Nôm của Bùi Hữu Nghĩa, danh sĩ đời Nguyễn, ca tụng tiết nghĩa thuỷ chung.