Có 2 kết quả:

京戏 kinh hí京戲 kinh hí

1/2

kinh hí

giản thể

Từ điển phổ thông

kinh kịch Trung Quốc

kinh hí

phồn thể

Từ điển phổ thông

kinh kịch Trung Quốc