Có 4 kết quả:

昽 lông曨 lông朧 lông胧 lông

1/4

lông [lung]

U+663D, tổng 9 nét, bộ nhật 日 + 5 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 曨.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lờ mờ, không rõ ràng: 對於往事她僅有曚曨的記憶 Nàng chỉ nhớ mơ hồ những việc đã qua. Xem 曈, 曚;
② Sáng chói, sáng ngời.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 曨

Tự hình 1

Dị thể 1

lông [lung]

U+66E8, tổng 21 nét, bộ nhật 日 + 17 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) “Lông lông” 曨曨 mờ mờ, sáng yếu ớt. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Lông lông yên thụ sắc, Thập lí thủy thiên minh” 曨曨煙樹色, 十里始天明 (Tảo phát sở thành dịch 早發楚城驛) Màu khói cây mờ mờ, Mười dặm trời mới sáng.
2. (Phó) “Mông lông” 曚曨: xem chữ “mông” 曚.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðồng lông 曈曨 mặt trời mới mọc (mờ sáng).
② Mông lông 曚曨 mù mịt, lúc mặt trời chưa mọc.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lờ mờ, không rõ ràng: 對於往事她僅有曚曨的記憶 Nàng chỉ nhớ mơ hồ những việc đã qua. Xem 曈, 曚;
② Sáng chói, sáng ngời.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

lông [long, lung]

U+6727, tổng 21 nét, bộ nguyệt 月 + 17 nét
phồn thể, hình thanh

lông [long, lung]

U+80E7, tổng 9 nét, bộ nhục 肉 + 5 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 朧.

Tự hình 2

Dị thể 2