Có 1 kết quả:

流言 lưu ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lới nói không căn cứ, như dòng nước chảy đi.

Một số bài thơ có sử dụng