Có 1 kết quả:

拉夫桑賈尼 lạp phu tang cổ ni

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ayatollah Hashemi Rafsanjani.