Có 1 kết quả:

露車 lộ xa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xe để trần, không có mui che.