Có 1 kết quả:

綠色和平組織 lục sắc hoà bình tổ chức

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Greenpeace.