Có 1 kết quả:

媒妁 môi chước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đứng ra làm mai mối hôn nhân.

Một số bài thơ có sử dụng