Có 2 kết quả:

媒体 môi thể媒體 môi thể

1/2

môi thể

giản thể

Từ điển phổ thông

phương tiện, dụng cụ

môi thể

phồn thể

Từ điển phổ thông

phương tiện, dụng cụ

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ chung các công cụ (hoặc phương pháp) truyền bá tin tức tài liệu. Gồm có: truyền hình, phát thanh, điện ảnh, báo chí, mạng Internet, v.v. § Dịch nghĩa tiếng Anh: media & medium. Còn gọi là: “môi giới” 媒介.