Có 1 kết quả:

捫火 môn hoả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dập lửa cho tắt.