Có 1 kết quả:

冒名頂替 mạo danh đính thế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giả mạo danh nghĩa người khác mà làm.