Có 1 kết quả:

蜜蠟 mật lạp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáp ong.