Có 3 kết quả:

夢境 mộng cảnh夢景 mộng cảnh梦境 mộng cảnh

1/3

mộng cảnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

cõi mộng, cảnh mơ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cảnh vật thấy trong giấc mơ.

Một số bài thơ có sử dụng

mộng cảnh

giản thể

Từ điển phổ thông

cõi mộng, cảnh mơ