Có 17 kết quả:

媄 mỹ媺 mĩ媺 mỹ嬍 mĩ嬍 mỹ旇 mỹ渼 mĩ渼 mỹ美 mĩ美 mỹ羙 mỹ鎂 mĩ鎂 mỹ镁 mĩ镁 mỹ靡 mĩ靡 mỹ

1/17

mỹ

U+5A84, tổng 12 nét, bộ nữ 女 + 9 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

xưa dùng như chữ 美

Tự hình 2

Dị thể 1

U+5ABA, tổng 13 nét, bộ nữ 女 + 10 nét
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Tốt, đẹp. § Cũng như “mĩ” 美.

Tự hình 1

mỹ

U+5ABA, tổng 13 nét, bộ nữ 女 + 10 nét
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con gái đẹp

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Tốt, tốt đẹp (như 美, bộ 羊).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người thiếu nữ — Tốt đẹp.

Tự hình 1

U+5B0D, tổng 15 nét, bộ nữ 女 + 12 nét
phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “mĩ” 美.

Tự hình 1

Dị thể 1

mỹ

U+5B0D, tổng 15 nét, bộ nữ 女 + 12 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đẹp
2. nước Mỹ
3. châu Mỹ

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ mĩ 美.

Tự hình 1

Dị thể 1

mỹ [phi]

U+65C7, tổng 11 nét, bộ phương 方 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng cờ bay.

Tự hình 1

U+6E3C, tổng 12 nét, bộ thuỷ 水 + 9 nét
phồn & giản thể

mỹ

U+6E3C, tổng 12 nét, bộ thuỷ 水 + 9 nét
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sóng nước

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Sóng nước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sóng nước lăn tăn. Sóng gợn.

Tự hình 1

Một số bài thơ có sử dụng

U+7F8E, tổng 9 nét, bộ dương 羊 + 3 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Đẹp, xinh. ◎Như: “hoa mĩ” 華美 đẹp đẽ, “mạo mĩ” 貌美 mặt đẹp, “tha trường đắc thập phân điềm mĩ” 她長得十分甜美 cô ta mười phần xinh đẹp.
2. (Tính) Tốt, hay, ngon. ◎Như: “tiên mĩ” 鮮美 tươi ngon, “hoàn mĩ” 完美 hoàn hảo, “giá liêm vật mĩ” 價廉物美 giá rẻ hàng tốt.
3. (Tính) Hài lòng, khoái chí, đắc ý.
4. (Danh) Người con gái đẹp. ◇Thi Kinh 詩經: “Hữu mĩ nhất nhân” 有美一人 (Dã hữu mạn thảo 野有蔓草) Có một người con gái xinh đẹp.
5. (Danh) Đức hạnh, sự vật tốt. ◇Quản Tử 管子: “Ngôn sát mĩ ố” 言察美惡 ((Trụ hợp 宙合) Xét rõ việc tốt việc xấu.
6. (Danh) Nước “Mĩ”, nói tắt của “Mĩ Lợi Kiên Hợp Chúng Quốc” 美利堅合眾國 United States of America.
7. (Danh) Châu “Mĩ”, nói tắt của “Mĩ Lợi Gia” 美利加 America.
8. (Động) Khen ngợi. ◎Như: “tán mĩ” 讚美 khen ngợi. ◇Mao Thi tự 毛詩序: “Mĩ Triệu Bá dã” 美召伯也 (Cam đường 甘棠) Khen Triệu Bá vậy.
9. (Động) Làm cho đẹp, làm cho tốt. ◎Như: “dưỡng nhan mĩ dong” 養顏美容 săn sóc sửa sang sắc đẹp.

Tự hình 5

Dị thể 6

Từ ghép 38

Một số bài thơ có sử dụng

mỹ

U+7F8E, tổng 9 nét, bộ dương 羊 + 3 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. đẹp
2. nước Mỹ
3. châu Mỹ

Từ điển Thiều Chửu

① Ðẹp, cái gì có vẻ đẹp khiến cho mình thấy lấy làm thích đều gọi là mĩ, như mĩ thuật 美術.
② Khen ngợi, như mĩ Triệu Bá 美召伯 khen ông Triệu Bá.
③ Nước Mĩ (Mĩ Lợi Kiên Hợp Chúng Quốc 美利堅合眾國 United States of America).
④ Châu Mĩ (Mĩ Lợi Gia 美利加 America).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Xinh, đẹp: 這小姑娘長得眞美 Cô bé này xinh quá; 這裡風景多美呀!Phong cảnh ở đây đẹp biết bao;
② (đph) Thoải mái, tốt: 日子過得挺美 Đời sống thoải mái lắm; 這事兒辦得很美 Việc này làm rất tốt;
③ (đph) Khoái chí: 老師誇了他幾句,他就美得了不得 Được thầy giáo khen mấy câu, cậu ta khoái lắm;
④ (văn) Khen, khen ngợi: 美堯舜 Khen vua Nghiêu vua Thuấn (Hàn Phi tử);
⑤ (văn) Người đẹp: 有美一人 Có một người đẹp (Thi Kinh);
⑥ (văn) Việc tốt: 言察惡 Xét rõ việc tốt việc xấu (Quản tử);
⑦ (văn) Ngon;
⑧ [Mâi] Châu Mĩ;
⑨ [Mâi] Nước Mĩ: 美國人 Người Mĩ; 美元 Đồng đô-la Mĩ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốt đẹp — Đẹp đẽ — Khen ngợi — Một tên chỉ nước Hoa Kì — Tên lục địa, tức châu Mĩ.

Tự hình 5

Dị thể 6

Từ ghép 15

Một số bài thơ có sử dụng

mỹ

U+7F99, tổng 10 nét, bộ dương 羊 + 4 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đẹp
2. nước Mỹ
3. châu Mỹ

Từ điển Thiều Chửu

Như 美

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ 美.

Tự hình 1

Dị thể 3

U+9382, tổng 17 nét, bộ kim 金 + 9 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nguyên tố hóa học (magnesium, Mg).

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

mỹ

U+9382, tổng 17 nét, bộ kim 金 + 9 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nguyên tố magiê, Mg

Từ điển Thiều Chửu

① Một vật mỏ, chất nhẹ sắc trắng, ánh sánh rất mạnh (Magnésium, Mg).

Từ điển Trần Văn Chánh

(hoá) Magiê (Magnesium, kí hiệu Mg).

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

U+9541, tổng 14 nét, bộ kim 金 + 9 nét
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鎂.

Tự hình 2

Dị thể 1

mỹ

U+9541, tổng 14 nét, bộ kim 金 + 9 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nguyên tố magiê, Mg

Từ điển Trần Văn Chánh

(hoá) Magiê (Magnesium, kí hiệu Mg).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鎂

Tự hình 2

Dị thể 1

[ma, mi, my, mị]

U+9761, tổng 19 nét, bộ phi 非 + 11 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Lướt theo, rạp theo. ◎Như: “tùng phong nhi mĩ” 從風而靡 lướt theo chiều gió, “phong mĩ nhất thời” 風靡一時 phong trào một thời.
2. (Động) Thuận theo. ◇Trang Tử 莊子: “Phàm giao, cận tắc tất tương mĩ dĩ tín” 凡交, 近則必相靡以信 (Nhân gian thế 人間世).
3. (Động) Không có. ◇Quy Hữu Quang 歸有光: “Thất mĩ khí vật, gia vô nhàn nhân” 室靡棄物, 家無閒人 (Tiên tỉ sự lược 先妣事略) Trong nhà không có vật bỏ phí, không có người ở rỗi.
4. (Động) Lan tràn.
5. (Động) Kéo, dắt.
6. (Tính) Xa xỉ. ◎Như: “xa mĩ” 奢靡 xoa hoa, “phù mĩ” 浮靡 xa xỉ.
7. (Tính) Nhỏ, mịn. ◇Tống Ngọc 宋玉: “Mĩ nhan nị lí” 靡顏膩理 (Chiêu hồn 招魂) Mặt hoa da phấn.
8. (Tính) Hoa lệ, tốt đẹp. ◎Như: “mĩ y ngọc thực” 靡衣玉食 ăn ngon mặc đẹp. ◇Tô Thức 蘇軾: “Mĩ y ngọc thực dĩ quán ư thượng giả, hà khả thắng số” 靡衣玉食以館於上者, 何可勝數 (Luận dưỡng sĩ 論養士).
9. (Phó) Không, chẳng. ◇Thi Kinh 詩經: “Mĩ thất mĩ gia” 靡室靡家 (Tiểu nhã 小雅, Thải vi 采薇) Không cửa không nhà. ◇Lục Du 陸游: “Nho giả cao đàm nhi mĩ thích dụng” 儒者高談而靡適用 (San định quan cung chức tạ khải 刪定官供職謝啟).
10. (Danh) Tên ấp thời xưa.
11. (Danh) Họ “Mĩ”.
12. Một âm là “mi”. (Động) Lãng phí. § Thông “mi” 糜. ◇Mặc Tử 墨子: “Mi dân chi tài” 靡民之財 (Tiết táng hạ 節葬下) Lãng phí tài sản của dân.
13. (Động) Diệt, tan nát. § Thông “mi” 糜. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Tỉ Can dĩ trung mi kì thể” 比干以忠靡其體 (Thuyết san 說山) Tỉ Can vì lòng trung mà nát thân.
14. (Động) Hết, tận. ◇Phương Tượng Anh 方象瑛: “Lực khuất khí mĩ” 力屈氣靡 (Du Uyên Ương hồ kí 遊鴛鴦湖記).
15. (Động) (Chim phượng) chết. ◇Sư Khoáng 師曠: “Phụng mi loan ngoa, bách điểu ế chi” 鳳靡鸞吪, 百鳥瘞之 (Cầm kinh 禽經). § Trương Hoa 張華 chú: “Phụng tử viết mĩ, loan tử viết ngoa” 鳳死曰靡, 鸞死曰吪.
16. (Động) Chia ra, phân, tán. ◇Dịch Kinh 易經: “Hạc minh tại âm, kì tử hòa chi. Ngã hữu hảo tước, ngô dữ nhĩ mi chi” 鶴鳴在陰, 其子和之. 我有好爵, 吾與爾靡之 (Trung phu 中孚卦, Lục thập nhất 六十一) Hạc gáy trong bóng mát, con nó hòa theo. Ta có rượu ngon, cùng mi chia nhau.
17. (Tính) Hủ bại, đồi trụy. § Thông “mi” 糜. ◎Như: “sanh hoạt mi lạn” 生活靡爛 cuộc sống bại hoại, phóng dật.
18. Một âm là “ma”. (Danh) Tên huyện thời xưa. § “Thu Ma” 收靡 (thuộc tỉnh Vân Nam ngày nay).

Tự hình 2

Dị thể 6

Từ ghép 4

Một số bài thơ có sử dụng

mỹ [ma, mi, my, mị]

U+9761, tổng 19 nét, bộ phi 非 + 11 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. lướt theo
2. xa xỉ

Từ điển Thiều Chửu

① Lướt theo. Nhân thế nó đi mà lướt theo. Như tùng phong nhi mĩ 從風而靡 theo gió mà lướt, phong mĩ nhất thời 風靡一時 như gió tràn lướt cả một thời (nói nghĩa bóng là phong trào nó đi, thảy đều lướt theo).
② Xa xỉ. Như xa mĩ 奢靡, phù mĩ 浮靡, v.v.
③ Không. Như Thi Kinh 詩經 nói mĩ thất mĩ gia 靡室靡家 không cửa không nhà.
④ Tốt đẹp.
⑤ Mĩ mĩ 靡靡 đi lững thững. Phong tục bại hoại cũng gọi là mĩ mĩ.
⑥ Một âm là mi. Chia.
⑦ Diệt, tan nát.
⑧ Tổn hại.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Vang dội, tràn lướt, đánh bạt, đánh tan, làm tiêu tan: 風靡一時 (Như) gió mạnh tràn lướt một thời, vang bóng một thời; 所向披靡 Đánh đâu được đấy, đánh bạt tất cả; 從風而靡 Lướt mạnh theo gió;
② (văn) Không: 靡日不思 Không ngày nào không nghĩ tới (Thi Kinh); 靡室靡家 Không cửa không nhà (Thi Kinh);
③ (văn) Không ai, không cái gì (dùng như 莫, bộ 艹): 靡虧大節 Không ai dám bỏ tiết lớn (Đại Việt sử kí toàn thư);
④ (văn) Nhỏ bé;
⑤ (văn) Tốt đẹp. Xem 靡 [mí].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhỏ nhặt — Xa xỉ — Bị tội lây — Không. Không có gì — Một âm là Mi. Xem Mi.

Tự hình 2

Dị thể 6

Một số bài thơ có sử dụng