Có 2 kết quả:

饅頭 man đầu馒头 man đầu

1/2

man đầu

phồn thể

Từ điển phổ thông

bánh bò chén, bánh bột hấp

Một số bài thơ có sử dụng

man đầu

giản thể

Từ điển phổ thông

bánh bò chén, bánh bột hấp