Có 11 kết quả:

杪 miểu淼 miểu渺 miểu眇 miểu瞄 miểu秒 miểu篎 miểu緲 miểu缈 miểu藐 miểu訬 miểu

1/11

miểu [diêu, diểu]

U+6E3A, tổng 12 nét, bộ thuỷ 水 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Nhỏ bé. ◎Như: “vi miểu” 微渺 nhỏ tí, yếu ớt.
2. (Tính) Mịt mùng, tít mù. ◎Như: “miểu nhược yên vân” 渺若煙雲 mịt mù như mây khói, “âm tín miểu mang” 音信渺茫 tin tức biệt tăm. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Miểu miểu bình sa bạch điểu tiền” 渺渺平沙白鳥前 (Vọng Doanh 望瀛) Bãi cát phẳng tít tắp trước đàn chim trắng.
3. (Động) Trôi nổi, phiêu bạc, lênh đênh. ◇Tô Thức 蘇軾: “Kí phù du ư thiên địa, miểu thương hải chi nhất túc” 寄蜉蝣於天地, 渺滄海之一粟 (Tiền Xích Bích phú 前赤壁賦) Gởi thân phù du trong trời đất, trôi nổi như một hạt thóc ở trong bể xanh.
4. (Động) Biến mất. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nhập thất, tắc nữ dĩ miểu, hô ẩu vấn chi, ẩu diệc bất tri sở khứ” 入室, 則女已渺, 呼嫗問之, 嫗亦不知所去 (Chân Hậu 甄后) Vào nhà, thì nàng đã biến mất, gọi hỏi bà già, cũng không biết bà già đi đâu.
5. § Ta quen đọc là “diểu”.

Từ điển Thiều Chửu

① Nước xa tít mù (man mác). Ta quen đọc là chữ diểu.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Mịt mờ, mịt mùng, mịt mù, xa tít mù khơi: 渺若煙雲 Mịt mờ như mây khói; 渺無人跡 Mịt mù không thấy bóng người;
② Mờ mịt: 渺不足道 Tương lai mờ mịt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước lớn mênh mông. Như chữ Miểu 淼. Ta quen đọc Diểu — Con số rất nhỏ.

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 4

Từ ghép 4

Một số bài thơ có sử dụng

miểu [miêu]

U+7784, tổng 13 nét, bộ mục 目 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

ngắm, nhắm, nhằm

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nhắm, nhìn chăm chú. ◎Như: “miểu chuẩn” 瞄準 nhắm mục tiêu.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngắm, dùng mắt ngắm vào đích gọi là miệu chuẩn 瞄準.

Từ điển Trần Văn Chánh

Ngắm, nhắm, chăm chú nhìn: 槍瞄得准 Súng ngắm trúng đích.

Tự hình 2

miểu [miễu]

U+79D2, tổng 9 nét, bộ hoà 禾 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. tua lúa
2. giây (bằng 1/60 phút)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tua cây lúa. ◎Như: “mạch miểu” 麥秒 tua lúa mạch.
2. (Danh) Giây (thời giờ). ◎Như: “lục thập miểu vi nhất phân” 六十秒為一分 60 giây là một phút. ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Nhiên nhi bất đáo thập miểu chung, A Q dã tâm mãn ý túc đích đắc thắng đích tẩu liễu” 然而不到十秒鍾, 阿Q也心滿意足的得勝的走了 (A Q chánh truyện 阿Q正傳) Nhưng chưa đầy mười giây đồng hồ, A Q đã lại hớn hở ra về có vẻ đắc thắng.
3. (Danh) Đơn vị toán học (góc độ), bằng 1 ∕ 60 phút. ◎Như: “lục thập miểu vi nhất phân, lục thập phân vi nhất độ” 六十秒為一分, 六十分為一度 60 giây là một phút, 60 phút là một độ.

Từ điển Thiều Chửu

① Tua lúa.
② Giây, phép chia thời gian 60 giây là một phút.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu nhọn của lá lúa — Một giây đồng hồ — Nhỏ nhặt, không đáng kể.

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 1

miểu

U+7BCE, tổng 15 nét, bộ trúc 竹 (+9 nét)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ ống sáo bằng tre lớn, một loại nhạc khí.

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 2

miểu [diểu]

U+7DF2, tổng 15 nét, bộ mịch 糸 (+9 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

mù mịt, thăm thẳm

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) § Xem “phiếu miểu” 縹緲.
2. § Ta quen đọc là “diểu” 緲.

Từ điển Thiều Chửu

① Phiếu miểu 縹緲 thăm thẳm, xa tít mù. Ta quen đọc là chữ diểu.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 縹緲 [piaomiăo].

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 3

Một số bài thơ có sử dụng

miểu [diểu]

U+7F08, tổng 12 nét, bộ mịch 糸 (+9 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

mù mịt, thăm thẳm

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 緲.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 緲

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 縹緲 [piaomiăo].

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 4

miểu [miễu, mạc]

U+85D0, tổng 17 nét, bộ thảo 艸 (+14 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Coi thường, khinh thị. ◎Như: “miểu thị” 藐視 coi rẻ, coi khinh. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Thảng lạc thác như quân, đương bất cảm phục miểu thiên hạ sĩ hĩ” 倘落拓如君, 當不敢復藐天下士矣 (Nhan Thị 顏氏) Nếu mà cũng lận đận (thi cử rớt lên rớt xuống) như anh, xin không dám coi thường kẻ sĩ trong thiên hạ nữa.
2. (Tính) Nhỏ. ◎Như: “miểu chư cô” 藐諸孤 lũ trẻ con.
3. Một âm là “mạc”. (Phó) Xa xôi. ◎Như: “du mạc” 悠藐 xa lắc. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Miểu mạn mạn chi bất khả lượng hề” 藐蔓蔓之不可量兮 (Cửu chương 九章, Bi hồi phong 悲回風) Xa thăm thẳm không thể lường hề.

Từ điển Thiều Chửu

① Mỏn mọn, nhỏ. Như miểu chư cô 藐諸孤 lũ trẻ con.
② Coi thường. Như miểu thị 藐視 coi rẻ, coi khinh.
③ Một âm là mạc. Man mác. Như du mạc 悠藐 xa lăng lắc. Cùng nghĩa với chữ mạc 邈.
④ Mạc mạc 藐藐 thênh thang, đẹp đẽ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nhỏ: 藐小 Nhỏ bé; 藐諸孤 Lũ trẻ con;
② Khinh, coi thường;
③ (văn) Xa tít, xa lắc, xa xôi (như 邈, bộ 辶).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhỏ bé — Khinh thường. Cho là dễ — Một âm là Mạc. Xem Mạc.

Tự hình 2

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng

miểu [sao]

U+8A2C, tổng 11 nét, bộ ngôn 言 (+4 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cao lớn — Một âm là Sao. Xem Sao.

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 2