Có 1 kết quả:

蠛蠓 miệt mông

1/1

miệt mông

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con mối đất