Có 8 kết quả:

恼 não惱 não憹 não獶 não瑙 não碯 não脑 não腦 não

1/8

não

U+607C, tổng 9 nét, bộ tâm 心 + 6 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. bực, tức, cáu
2. buồn phiền

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 惱.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Giận, cáu, tức giận, tức tối, bực mình: 他已經惱了,不必再講了 Anh ta đã tức giận, đừng nói nữa; 叫人又惱又氣 Làm cho người ta vừa giận vừa tức; 你別惹惱了他 Anh đừng trêu tức nó;
② Buồn, buồn bực: 煩惱 Buồn bực.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 惱

Tự hình 2

Dị thể 13

Từ ghép 1

não

U+60F1, tổng 12 nét, bộ tâm 心 + 9 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. bực, tức, cáu
2. buồn phiền

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Tức giận, nổi cáu, bực mình. ◎Như: “não hận” 惱恨 giận dữ, “khí não” 氣惱 tức giận.
2. (Động) Làm ray rứt, phiền rầy. ◇Tô Thức 蘇軾: “Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm tiễu, Đa tình khước bị vô tình não” 笑漸不聞聲漸悄, 多情卻被無情惱 (Hoa thốn tàn hồng từ 花褪殘紅詞) Cười càng lúc càng nhỏ (không nghe được nữa) và tiếng càng lúc càng ngậm ngùi, Cái đa tình thường bị cái vô tình làm ray rứt.
3. (Tính) Buồn bực, phiền muộn. ◎Như: “áo não” 懊惱 bực dọc, tấm tức không yên, “phiền não” 煩惱 buồn phiền, “khổ não” 苦惱 buồn khổ.

Từ điển Thiều Chửu

① Não, buồn bực, như áo não 懊惱 áo não, trong lòng tấm tức không yên.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Giận, cáu, tức giận, tức tối, bực mình: 他已經惱了,不必再講了 Anh ta đã tức giận, đừng nói nữa; 叫人又惱又氣 Làm cho người ta vừa giận vừa tức; 你別惹惱了他 Anh đừng trêu tức nó;
② Buồn, buồn bực: 煩惱 Buồn bực.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn giận. Buồn khổ. Đoạn trường tân thanh có câu: » Khúc nhà tay lựa nên chương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân «.

Tự hình 2

Dị thể 15

Từ ghép 10

Một số bài thơ có sử dụng

não [nông]

U+61B9, tổng 16 nét, bộ tâm 心 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Buồn phiền. ◎Như: “áo nông” 懊憹 phiền muộn, buồn bực.
2. Một âm là “não”. (Động) Hối hận.
3. (Danh) Sự hận thù.
4. § Ngày xưa dùng như “não” 惱.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thù giận.

Tự hình 1

Dị thể 3

não

U+7376, tổng 18 nét, bộ khuyển 犬 + 15 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ sợ hãi của con chó.

Tự hình 1

Dị thể 3

não

U+7459, tổng 13 nét, bộ ngọc 玉 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: mã não 瑪瑙,碼碯)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “mã não” 瑪瑙.

Từ điển Thiều Chửu

① Mã não 瑪瑙 một chất báu lấy ở mỏ ra, dùng làm đồ trang sức đẹp.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 瑪瑙 [mănăo].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Mã não 瑪瑙. Vần Mã.

Tự hình 2

Dị thể 7

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

não

U+78AF, tổng 14 nét, bộ thạch 石 + 9 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

(xem: mã não 瑪瑙,碼碯)

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “não” 瑙.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ não 瑙.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 瑙 (bộ 玉).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Não 瑙.

Tự hình 1

Dị thể 1

Từ ghép 1

não

U+8111, tổng 10 nét, bộ nhục 肉 + 6 nét
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

não, óc

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 腦.

Từ điển Trần Văn Chánh

Óc, não: 電腦 Máy tính điện tử.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 腦

Tự hình 2

Dị thể 17

Từ ghép 8

não

U+8166, tổng 13 nét, bộ nhục 肉 + 9 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

não, óc

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Óc.
2. (Danh) Đầu. ◎Như: “diêu đầu hoảng não” 搖頭晃腦 gật gà gật gù, đầu lắc la lắc lư (có vẻ tự đắc hoặc thích thú). ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Trắc não khán thanh tiêu” 側腦看青霄 (Họa cốt hành 畫鶻行) Nghiêng đầu nhìn trời xanh.
3. (Danh) Bộ phận trung tâm của vật thể. ◇Đạo Tiềm 道潛: “Quỳ tâm cúc não” 葵心菊腦 (Thứ vận Tử Chiêm phạn biệt 次韻子瞻飯別) Tim hoa quỳ đọt hoa cúc.
4. (Danh) Chỉ vật gì có màu sắc hoặc hình trạng như óc tủy. ◎Như: “chương não” 樟腦 long não, “đậu hủ não” 豆腐腦 tàu hủ.

Từ điển Thiều Chửu

① Óc. Phần ở khắp cả bộ đầu gọi là óc lớn: đại não 大腦, chủ về việc tri giác vận động, phần ở sau óc lớn hình như quả bóng nhỏ tiểu não: 小腦, chuyên chủ về vận động, ở dưới đáy óc lớn gọi là óc giữa trung não: 中腦, dưới liền với tuỷ xương sống, gọi là duyên tuỷ 延髓, đều chủ sự thở hút. Do óc giữa xuống tuỷ chia ra các dây nhỏ đi suốt cả mình gọi là não khí cân 腦氣筋 dây gân óc, hay là não thần kinh 腦神經.

Từ điển Trần Văn Chánh

Óc, não: 電腦 Máy tính điện tử.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Óc, tức chất mềm, màu trắng xám ở tỏng sọ.

Tự hình 2

Dị thể 16

Từ ghép 24

Một số bài thơ có sử dụng