Có 6 kết quả:

坭 nê尼 nê泥 nê腝 nê臑 nê臡 nê

1/6

U+576D, tổng 8 nét, bộ thổ 土 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

bùn đất

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bùn đất.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

[nễ, nệ]

U+6CE5, tổng 8 nét, bộ thuỷ 水 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

bùn đất

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bùn. § Nước và đất trộn lẫn. ◎Như: “ô nê” 汙泥 bùn nhơ.
2. (Danh) Chất sền sệt, chất giã nát nhừ. ◎Như: “tảo nê” 棗泥 táo nghiền nhừ, “ấn nê” 印泥 mực đóng dấu, “toán nê” 蒜泥 tỏi giã.
3. (Danh) Tên một động vật ở trong biển, không có nước thì bị say (theo truyền thuyết).
4. (Động) Bôi, trát. ◎Như: “nê bích” 泥壁 trát tường. ◇Phạm Thành Đại 范成大: “Ốc thượng thiêm cao nhất bả mao, Mật nê phòng bích tự tăng liêu” 屋上添高一把茅, 密泥房壁似僧寮 (Tứ thì điền viên tạp hứng 四時田園雜興).
5. (Động) Vấy bẩn, bị dơ. ◎Như: “y phục nê liễu yếu hoán điệu” 衣服泥了要換掉 quần áo vấy bẩn cần phải thay.
6. Một âm là “nệ”. (Động) Trầm trệ, chần chừ. ◇Lão tàn du kí 老殘遊記: “Thúy Hoàn nhưng nệ trước bất khẳng khứ, nhãn khán trước nhân thụy, hữu cầu cứu đích ý tứ” 翠環仍泥著不肯去, 眼看著人瑞, 有求救的意思 (Đệ nhất thất hồi).
7. (Động) Cố chấp, câu nệ. ◎Như: “nệ cổ bất hóa” 泥古不化 câu nệ theo xưa không biết biến thông.
8. (Động) Nài nỉ, dùng lời mềm mỏng êm ái để cầu xin.
9. (Động) Mê luyến, quyến luyến. ◇Lưu Đắc Nhân 劉得仁: “Khởi năng vi cửu ẩn, Cánh dục nệ phù danh” 豈能為久隱, 更欲泥浮名 (Bệnh trung thần khởi tức sự kí tràng trung vãng hoàn 病中晨起即事寄場中往還) Làm sao là người ẩn dật đã lâu, Lại còn ham muốn mê luyến cái danh hão.
10. (Động) Làm cho quyến luyến
11. Lại một âm là “nễ”. (Tính) “Nễ nễ” 泥泥: (1) móc sa đầm đề; (2) mềm, mướt, mịn màng.

Từ điển Thiều Chửu

① Bùn.
② Vật gì giã nhỏ nát ngấu cũng gọi là nê.
③ Mềm yếu.
④ Bôi, trát.
⑤ Một âm là nệ. Trầm trệ.
⑥ Lại một âm là nễ. Nễ nễ 泥泥 móc sa nhiều quá (mù mịt).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Bùn;
② Nghiền nhừ: 馬鈴薯 Khoai tây nghiền nhừ. Xem 泥 [nì].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bùn đất — Vật nhão ( giống như bùn ) — Bôi trát lên — Các âm khác là Nễ, Nộ. Xem các âm này.

Tự hình 3

Dị thể 7

Từ ghép 15

Một số bài thơ có sử dụng

[nạo]

U+815D, tổng 13 nét, bộ nhục 肉 + 9 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thịt có lẫn xương, không phải thịt nạc — Một âm khác là Nạo. Xem Nạo.

Tự hình 2

Dị thể 4

[nao, nhi, nhu, noãn, nạo, nộn]

U+81D1, tổng 18 nét, bộ nhục 肉 + 14 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thịt có lẫn xương. Như chữ Nê 腝 — Sụn ( xương mềm ) — Các âm khác là Nao, Nhi, Nhu. Xem các âm này.

Tự hình 1

U+81E1, tổng 25 nét, bộ nhục 肉 + 19 nét
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. ngâm giấm
2. thịt thái nhỏ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tương thịt có cả xương. Phiếm chỉ tương thịt.

Từ điển Thiều Chửu

① Thứ giấm ngâm cả xương.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Ngâm giấm;
② Thịt thái (băm) nhỏ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ mắm sền sệt, làm bằng thịt và lẫn cả xương.

Tự hình 2

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng