Có 1 kết quả:

奴才 nô tài

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là 奴材.
2. Đày tớ, nô bộc. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Giá hội tử hựu khiếu ngã tố, ngã thành liễu nhĩ môn nô tài liễu” 這會子又叫我做, 我成了你們奴才了 (Đệ tam thập nhị hồi) Bây giờ chị lại bảo tôi làm, tôi thành ra là đày tớ các người đấy nhỉ?
3. Tiếng gọi khinh miệt người khác. ◇Đào Tông Nghi 陶宗儀: “Thế chi bỉ nhân chi bất tiếu giả vi nô tài” 世之鄙人之不肖者為奴材 (Xuyết canh lục 輟耕錄, Nô tài 奴材).
4. Chỉ kẻ xấu xa hèn hạ, cam tâm chịu người sai khiến, hoặc kẻ theo hùa giúp đỡ người làm chuyện xấu ác.
5. Đời Minh, đời Thanh: thái giám và quan võ đối với hoàng đế tự xưng là “nô tài” 奴才.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đày tớ — Tiếng tự xưng của kẻ đày tớ, hoặc kẻ thấp hèn.

Một số bài thơ có sử dụng