Có 1 kết quả:

捼 nôi

1/1

nôi [noa, nhoa]

U+637C, tổng 11 nét, bộ thủ 手 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy tay mà đẩy — Xoa hai tay vào nhau.

Tự hình

Dị thể

Một số bài thơ có sử dụng