Có 1 kết quả:

濃厚 nùng hậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đậm đà dày dặn, chỉ thái độ đối xử sốt sắng, rất tốt. Ta vẫn nói trại thành Nồng hậu.

Một số bài thơ có sử dụng