Có 1 kết quả:

譨 nưu

1/1

nưu [nông]

U+8B68, tổng 20 nét, bộ ngôn 言 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói nhiều quá — Một âm là Nông. Xem Nông.

Tự hình 1

Dị thể 2