Có 1 kết quả:

腩 nạm

1/1

nạm

U+8169, tổng 13 nét, bộ nhục 肉 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nem, thịt trâu ngon

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Thịt khô.
2. (Danh) Thịt dạ dày bò. ◎Như: “ngưu nạm” 牛腩 thịt bò nạm.
3. (Động) Dùng gia vị ngâm tẩm thịt trước khi nấu nướng.

Từ điển Thiều Chửu

① Nem, thịt trâu non.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Nem, thịt trâu non. Xem 牛腩 [niúnăn].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ nem làm bằng thịt bê, hoặc thịt nghé ( trâu hoặc bò con ) — Thịt mỡ lẫn lộn.

Tự hình 2

Dị thể 2