Có 1 kết quả:

銀婚 ngân hôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lễ kỉ niệm 25 năm ngày kết hôn, theo tục lệ Châu âu ( mariage d'argent ).