Có 2 kết quả:

五臓 ngũ tạng五臟 ngũ tạng

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ Đông y, chỉ năm cơ quan bên trong thân thể con người, gồm Tâm, Can, Tì, Phế và Thận ( tim, gan, dạ dày, phổi và thận ).

Từ điển trích dẫn

1. Năm cơ quan trong thân thể con người, gồm “tâm, can, tì, phế, thận” 心, 肝, 脾, 肺, 腎 (tim, gan, dạ dày, phổi và thận).