Có 2 kết quả:

垽 ngấn痕 ngấn

1/2

ngấn

U+57BD, tổng 10 nét, bộ thổ 土 + 7 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cặn bẩn ( bụi đất lắng xuống đáy ).

Tự hình 2

Dị thể 1