Có 3 kết quả:

玉 ngọc鈺 ngọc钰 ngọc

1/3

ngọc [túc]

U+7389, tổng 5 nét, bộ ngọc 玉 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình & hội ý

Từ điển phổ thông

1. viên ngọc, đá quý
2. đẹp

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngọc, thứ đá quý, đẹp. ◇Lễ Kí 禮記: “Ngọc bất trác, bất thành khí” 玉不琢, 不成器 (Học kí 學記) Ngọc không mài giũa thì không thành khí cụ.
2. (Tính) Đẹp, ngon. ◎Như: “ngọc diện” 玉面 mặt đẹp như ngọc, “ngọc dịch” 玉液 rượu ngon.
3. (Tính) Tôn quý. ◎Như: “ngọc thể” 玉體 mình ngọc, “ngọc chỉ” 玉趾 gót ngọc.
4. (Động) Thương yêu, giúp đỡ. ◇Thi Kinh 詩經: “Vương dục ngọc nhữ” 王欲玉女 (Đại Nhã 大雅, Dân lao 民勞) Nhà vua muốn gây dựng cho ngươi thành tài (thương yêu ngươi như ngọc).
5. Một âm là “túc”. (Danh) Người thợ ngọc.
6. (Danh) Họ “Túc”.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngọc, đá báu.
② Ðẹp, như ngọc diện 玉面 mặt đẹp như ngọc.
③ Dùng để nói các bậc tôn quý, như ngọc thể 玉體 mình ngọc, ngọc chỉ 玉趾 gót ngọc, v.v.
④ Vo thành, như vương dục ngọc nhữ 王欲玉女 (Thi Kinh 詩經) vua muốn gây dựng cho mày thành tài.
⑤ Một âm là túc. Người thợ ngọc.
⑥ Họ Túc.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ngọc, ngọc thạch;
② Trong trắng và đẹp đẽ như ngọc;
③ (lịch) (Lời) vàng ngọc. 【玉音】ngọc âm [yùyin] (lịch) Lời vàng ngọc (ví với thư từ của bạn);
④ (văn) Thường, giúp: 王慾玉女,是用大諫 Vua ơi, ta muốn giúp ngài, nên mới can gián ngài nhiều (Thi Kinh: Đại nhã, Dân lao); 貧賤憂戚,庸玉女于成也 Nghèo hèn và sầu muộn là những thứ giúp cho ngươi được thành công (Trương Tái: Tây minh);
⑤ [Yù] (Họ) Ngọc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ đá thật quý, rất đẹp — Chỉ tính cách đáng quý. Đoạn trường tân thanh có câu: » Hoa cười ngọc thốt đoan trang « — Chỉ sự đẹp đẽ — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Ngọc.

Tự hình 7

Dị thể 3

Từ ghép 71

Một số bài thơ có sử dụng

ngọc

U+923A, tổng 13 nét, bộ kim 金 (+5 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

(một thứ kim loại)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Thứ kim loại rất cứng chắc.
2. (Danh) Vật quý báu, trân bảo.

Từ điển Thiều Chửu

① Loài kim rất rắn.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Một loại vàng cứng;
② Vật báu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ vàng tốt — Quý báu.

Tự hình 1

Dị thể 1

ngọc

U+94B0, tổng 10 nét, bộ kim 金 (+5 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

(một thứ kim loại)

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鈺.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Một loại vàng cứng;
② Vật báu.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鈺

Tự hình 2

Dị thể 1