Có 1 kết quả:

玉蘭 ngọc lan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây, có hoa trắng rất thơm.

Một số bài thơ có sử dụng