Có 1 kết quả:

偽學 nguỵ học

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cái học giả dối, để lừa gạt người khác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái học giả dối, sai lầm.