Có 2 kết quả:

原質 nguyên chất原质 nguyên chất

1/2

nguyên chất

phồn thể

Từ điển phổ thông

nguyên chất, không lẫn chất khác vào

nguyên chất

giản thể

Từ điển phổ thông

nguyên chất, không lẫn chất khác vào