Có 1 kết quả:

元宵 nguyên tiêu

1/1

nguyên tiêu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tết nguyên tiêu

Từ điển trích dẫn

1. Gọi tắt của “nguyên tiêu tiết” 元宵節 đêm rằm tháng giêng, dân gian Trung Quốc rước đèn, ăn bánh, múa sư tử, chơi trò câu đối. § Cũng gọi là “đăng tiết” 燈節, “thượng nguyên tiết” 上元節.
2. Chỉ bánh tròn làm bằng bột nếp dành cho “nguyên tiêu tiết” 元宵節.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đêm rằm tháng giêng, là tết lớn của Trung Hoa, người ta rước đèn, ăn uống và đi chơi. Đoạn trường tân thanh có câu: » Cửa hàng buôn bán cho may, đêm đêm hàn thực ngày ngày nguyên tiêu «.

Một số bài thơ có sử dụng