Có 1 kết quả:

月夕 nguyệt tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đêm rằm tháng tám âm lịch.

Một số bài thơ có sử dụng