Có 1 kết quả:

人生 nhân sinh

1/1

nhân sinh

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Người sinh ra đời. ◇Đỗ Mục 杜牧: “Nhân sanh trực tác bách tuế ông, diệc thị vạn cổ nhất thuấn trung” 人生直作百歲翁, 亦是萬古一瞬中 (Trì Châu tống Mạnh Trì tiền bối 池州送孟遲先輩) Người sinh ra đời dù có làm ông già trăm tuổi, thì cũng là một cái nháy mắt trong vạn cổ mà thôi.
2. Một đời người. Cũng chỉ người. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Nhân sanh thành vô kỉ, Sự vãng bi khởi na” 人生誠無幾, 事往悲豈那 (Hợp giang đình 合江亭).
3. Cuộc sống, sinh hoạt (của con người). ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Nhân sanh tại thế gian, Tụ tán diệc tạm thì” 人生在世間, 聚散亦暫時 (Tống Điện Trung Dương... 送殿中楊監赴蜀見相公).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đời người. Cuộc sống con người. Hát nói của Nguyễn Công Trứ có câu: » Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử « ( đời người ta, từ xưa ai là không chết ).

Một số bài thơ có sử dụng