Có 1 kết quả:

鞥 nhăng

1/1

nhăng

U+97A5, tổng 18 nét, bộ cách 革 + 9 nét
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dây cương

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Dây cương.

Tự hình 2

Dị thể 1