Có 2 kết quả:

乳 nhũ擩 nhũ

1/2

nhũ

U+4E73, tổng 8 nét, bộ ất 乙 + 7 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. sinh, đẻ
2. vú
3. sữa
4. con non

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Sinh sản. ◎Như: “tư nhũ” 孳乳 sinh sôi nẩy nở.
2. (Động) Ấp trứng. ◇Ngụy thư 魏書: “Lập xuân, kê thủy nhũ” 立春, 雞始乳 (Luật lịch chí thượng 律曆志上) Tiết lập xuân, gà bắt đầu ấp trứng.
3. (Động) Cho bú, bú, nuôi. ◇Tân Đường Thư 新唐書: “Đức Tú tự nhũ chi” 德秀自乳之 (Nguyên Đức Tú truyện 元德秀傳) Đức Tú tự nuôi thân.
4. (Động) Uống, húp. ◇Văn tuyển 文選: “Nhũ huyết sôn phu” 乳血飧膚 (Bào Chiếu 鮑照, Vu thành phú 蕪城賦) Uống máu ăn thịt.
5. (Danh) Vú. ◇Sử Kí 史記: “Quả vi thư phát nhũ thượng” 果為疽發乳上 (Biển Thước Thương Công truyện 扁鵲倉公傳) Quả là nhọt phát sinh trên vú.
6. (Danh) Vật thể giống cái vú. ◇Từ Hoằng Tổ 徐弘祖: “Kì trung đảo thùy nhất nhũ, trường sổ trượng, kì đoan không huyền, thủy do đoan quyên quyên hạ” 岐中倒垂一乳, 長數丈, 其端空懸, 水由端涓涓下 (Từ hà khách du kí 徐霞客遊記) Trong núi Kì, có chỗ đảo ngược như một cái vú, đầu nó treo lơ lửng, dài mấy trượng, nước từ đầu vú nhỏ giọt xuống.
7. (Danh) Sữa. ◎Như: “mẫu nhũ” 母乳 sữa mẹ, “ngưu nhũ” 牛乳 sữa bò.
8. (Danh) Chất giống như sữa. ◎Như: “đậu nhũ” 豆乳 sữa đậu nành.
9. (Tính) Non, sơ sinh. ◎Như: “nhũ yến” 乳燕 chim én non, “nhũ trư” 乳豬 heo sữa, “nhũ cáp” 乳鴿 vịt con.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái vú, các loài động vật đều có vú để cho con bú.
② Sữa, một chất bổ để nuôi con.
③ Cho bú.
④ Sinh, các giống đẻ ra có nhau gọi là nhũ, như tư nhũ 孳乳 vật sinh sản mãi.
⑤ Non, loài động vật mới sinh gọi là nhũ, như nhũ yến 乳燕 con yến non.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Vú: 哺乳動物 Động vật có vú;
② Sữa: 煉乳 Sữa hộp; 母乳 Sữa mẹ; 乳牛 Bò sữa;
③ Những thứ giống như sữa: 豆乳 Sữa đậu nành; 乳白色 Màu sữa;
④ Đẻ: 孳乳 Đẻ, sinh sôi;
⑤ Mới đẻ, còn non: 乳鴨 Vịt con, vịt mới nở; 乳豬 Lợn sữa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đẻ con ( nói về người ) — Đẻ trứng ( nói về loài chim gà ) — Thú vật mới sinh. Td: Nhũ yến ( con chim yến non ) — Cái vú — Sữa trong vú — Cho bú.

Tự hình 4

Dị thể 3

Từ ghép 27

Một số bài thơ có sử dụng

nhũ [nhuyên, nhụ]

U+64E9, tổng 17 nét, bộ thủ 手 + 14 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cho vào, nhét vào, để vào
2. lấy đồ vật
3. thấm ướt

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Lây, nhiễm. ◎Như: “mục nhũ nhĩ nhiễm” 目擩耳染 gần mực thì đen, gần đèn thí sáng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (đph) Cho vào, để vào, nhét: 不知道把字典擩到哪裡了? Chả biết để cuốn tự điển vào đâu nữa?;
② (văn) Lấy đồ vật;
③ (văn) Thấm ướt (như 濡, bộ 氵).

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng