Có 9 kết quả:

宍 nhục溽 nhục縟 nhục缛 nhục肉 nhục蓐 nhục褥 nhục辱 nhục鄏 nhục

1/9

nhục

U+5B8D, tổng 7 nét, bộ miên 宀 + 4 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

1. thịt
2. cùi quả

Từ điển Thiều Chửu

Như 肉

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ 肉.

Tự hình 1

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

nhục

U+6EBD, tổng 13 nét, bộ thuỷ 水 + 10 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. hơi nắng bốc lên
2. ướt
3. nồng đặc (đồ ăn ngon)

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Ướt, ẩm thấp.
2. (Tính) Nồng đặc.
3. (Danh) § Xem “nhục thử” 溽暑.

Từ điển Thiều Chửu

① Hơi nắng xông, hơi nắng bốc hơi nước lên gọi là nhục thử 溽暑.
② Ướt.
③ Nồng đặc (đồ ăn ngon).

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Hơi nắng xông;
② Ẩm, ẩm ướt, ẩm thấp;
③ (Mùi vị ngon) nồng nặc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ẩm ướt. Thấm ướt — Nồng hậu.

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 1

nhục

U+7E1F, tổng 16 nét, bộ mịch 糸 + 10 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đồ lụa nhiều màu sặc sỡ

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Nhiều màu sặc sỡ.
2. (Tính) Phiền toái, rườm rà. ◎Như: “phồn văn nhục tiết” 繁文縟節 nghi thức và lễ tiết phiền toái, văn vẻ rườm rà, “nhục lễ” 縟禮 lễ nghi rườm rà.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðồ lụa nhiều màu, sặc sỡ. Vì thế nên lời văn chải chuốt gọi là phồn nhục 繁縟 hay cẩm nhục 錦縟.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Lụa nhiều màu sặc sỡ;
② Nặng nề, phiền phức, chải chuốt, vẽ vời phức tạp: 繁文縟節 Giấy tờ phiền phức, quan liêu giấy tờ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều màu sắc ( nói về vải lụa ) — Cái nệm.

Tự hình 2

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

nhục

U+7F1B, tổng 13 nét, bộ mịch 糸 + 10 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đồ lụa nhiều màu sặc sỡ

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 縟.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 縟

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Lụa nhiều màu sặc sỡ;
② Nặng nề, phiền phức, chải chuốt, vẽ vời phức tạp: 繁文縟節 Giấy tờ phiền phức, quan liêu giấy tờ.

Tự hình 2

Dị thể 1

nhục [nhụ, nậu]

U+8089, tổng 6 nét, bộ nhục 肉 + 0 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

1. thịt
2. cùi quả

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Thịt. ◎Như: “cơ nhục” 肌肉 bắp thịt, “kê nhục” 雞肉 thịt gà, “trư nhục” 豬肉 thịt heo, “ngưu nhục” 牛肉 thịt bò.
2. (Danh) Thể xác. § Đối lại với “tinh thần” 精神. ◎Như: “nhục dục” 肉慾 ham muốn về xác thịt, “nhục hình” 肉刑 hình phạt trên thân thể, “hành thi tẩu nhục” 行尸走肉 thịt chạy thây đi (chỉ có phần thân xác mà không có tinh thần).
3. (Danh) Cơm, cùi (phần nạc của trái cây). ◎Như: “quả nhục” 果肉 cơm trái. ◇Thẩm Quát 沈括: “Mân trung lệ chi, hạch hữu tiểu như đinh hương giả, đa nhục nhi cam” 閩中荔枝, 核有小如丁香者, 多肉而甘 (Mộng khê bút đàm 夢溪筆談) Trái vải xứ Mân (Phúc Kiến), hột có cái nhỏ như đinh hương, nhiều cơm trái mà ngọt.
4. (Tính) Nhũn, mềm, không dòn. ◎Như: “giá tây qua nhương nhi thái nhục” 這西瓜瓤兒太肉 múi dưa hấu này nhũn quá.
5. (Phó) Chậm chạp. ◎Như: “tố sự chân nhục” 做事真肉 làm việc thật là chậm chạp.
6. § Cũng đọc là “nậu”.

Từ điển Thiều Chửu

① Thịt. Là do chất như lòng trắng trứng gà cấu tạo nên, là chất mềm chơn để bao bọc gân xương cho các giống động vật. Nay ta gọi trong họ thân là cốt nhục 骨肉 nghĩa là cùng một ông cha sinh đẻ san sẻ ra vậy.
② Phần xác thịt, như nhục dục 肉慾 cái ham muốn về xác thịt, như rượu chè trai gái, v.v. Cũng viết là 肉欲. Nhục hình 肉刑 hình phạt đến da thịt, như kìm kẹp xẻo đánh, v.v. đều nói về ngoài xác thịt cả. Những kẻ vô học vô tri gọi là hành thi tẩu nhục 行尸走肉 thịt chạy thây đi, nói kẻ chỉ có phần xác mà không có tinh thần vậy.
③ Thịt ăn. Các thứ thịt giống vật có thể ăn được đều gọi là nhục. Người giầu sang gọi là nhục thực 肉食. Lấy thế lực mà ăn hiếp người gọi là ngư nhục 魚肉, như ngư nhục hương lí 魚肉鄉里 hà hiếp làng mạc.
④ Cùi, cùi các thứ quả.
⑤ Một âm là nhụ. Bắp thịt nở nang, mập mạp.
⑥ Cũng đọc là chữ nậu.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Thịt: 豬肉 Thịt heo; 肌肉 Bắp thịt;
② Cơm, cùi, nhục, thịt (phần nạc của trái cây): 茘枝肉厚 Trái vải dày cơm; 桂圓肉 Nhãn nhục;
③ Phần xác thịt: 肉慾 Sự ham muốn về xác thịt; 肉刑 Hình phạt về xác thịt;
④ Nẫu: 肉瓤西瓜 Dưa hấu nẫu ruột;
⑤ (đph) Chậm chạp: 他作事眞肉 Anh ấy làm việc chậm chạp lắm; 肉 機氣 Tính chậm chạp;
⑥ (văn) Mập mạp, đẫy đà, nở nang;
⑦ (văn) Làm cho trở thành thịt: 生死而肉骨 Làm cho người chết sống lại và làm cho xương trở nên thịt (Tả truyện);
⑧ (văn) Phần ngoài lỗ của đồng tiền hay đồ ngọc có lỗ (phần trong gọi là háo 好).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thịt. Td: Ngưu nhục (thịt bò) — Xác thịt. Thân xác. Td: Nhục dục —Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Nhục, khi viết thành bộ thì viết là 月.

Tự hình 4

Dị thể 7

Từ ghép 23

Một số bài thơ có sử dụng

nhục

U+84D0, tổng 13 nét, bộ thảo 艸 + 10 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cỏ dại mọc um tùm
2. cái đệm cỏ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đệm cỏ, chiếu cỏ.
2. (Danh) Đệm trên giường. Cũng mượn chỉ giường. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Hữu trọng tật, ngọa nhục thất niên” 有重疾, 臥蓐七年 (Triệu Kì truyện 趙岐傳) Có bệnh nặng, nằm giường bảy năm.
3. § Ghi chú: Cũng viết là “nhục” 褥.

Từ điển Thiều Chửu

① Cỏ lại mọc um tùm.
② Cái đệm cỏ. Ðàn bà tới lúc đẻ gọi là toạ nhục 坐蓐. Cũng như nói lâm bồn 臨盆. Có khi viết là nhục 褥.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Cỏ lại mọc um tùm;
② Chiếu, nệm, đệm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cỏ mọc lại — Cái chiếu.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

nhục

U+8925, tổng 15 nét, bộ y 衣 + 10 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái đệm (để nằm)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đệm. ◎Như: “sàng nhục” 床褥 giường đệm.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái đệm.

Từ điển Trần Văn Chánh

Đệm trải giường: 被褥 Chăn đệm. Cg. 褥子 [rùzi].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nệm, để ngồi hoặc nằm cho êm.

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

nhục

U+8FB1, tổng 10 nét, bộ thần 辰 + 3 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. nhục, xấu hổ
2. làm nhục
3. chịu khuất

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Xấu hổ, nhơ nhuốc. ◎Như: “nhẫn nhục” 忍辱 nhịn nhục. ◇Phạm Trọng Yêm 范仲淹: “Đăng tư lâu dã, tắc hữu tâm khoáng thần di, sủng nhục giai vong, bả tửu lâm phong, kì hỉ dương dương giả hĩ” 登斯樓也, 則有心曠神怡, 寵辱皆忘, 把酒臨風, 其喜洋洋者矣 (Nhạc Dương Lâu kí 岳陽樓記) Lên lầu này, thì trong lòng khoan khoái, tinh thần vui vẻ, sủng nhục đều quên hết, cầm chén rượu hứng gió, thích thú biết bao.
2. (Động) Bị xấu hổ, làm nhơ nhuốc, để cho tủi lòng. ◎Như: “táng quyền nhục quốc” 喪權辱國 mất quyền hành, làm nhục nước.
3. (Động) Chịu khuất. ◇Tả truyện 左傳: “Sử ngô tử nhục tại nê đồ cửu hĩ” 使吾子辱在泥塗久矣 Khiến cho ngài bị khuất ở nơi thấp hèn lâu lắm rồi.
4. (Phó) Dùng làm lời nói khiêm. ◎Như: “nhục lâm” 辱臨 nhục tới, hạ cố (ý nói mình hèn hạ không xứng đáng được người đến thăm). ◇Nguyễn Du 阮攸: “Chư công nhục tiễn vu Tuyên phủ nha” 諸公辱餞于宣撫衙 (Long Thành cầm giả ca 龍城琴者歌) Các quan mở tiệc tiễn tôi tại dinh Tuyên Phủ.

Từ điển Thiều Chửu

① Nhục nhằn, hổ nhuốc. Thân phải chịu đựng các sự đáng lấy làm nhục. Như nhẫn nhục 忍辱 nhịn nhục.
② Chịu khuất. Dùng làm lời yên ủi. Tả truyện 左傳: Sử ngô tử nhục tại nê đồ cửu hĩ 使吾子辱在泥塗久矣 khiến cho ngài bị khuất ở nơi thấp hèn lâu lắm rồi.
③ Dùng làm lời nói khiêm. Như nhục lâm 辱臨 nhục tới, ý nói mình hèn hạ không đáng được người hạ cố mà người vẫn hạ cố tới thật là nhục cho người.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Sỉ nhục, hổ thẹn, nhơ nhuốc, nhục nhã: 奇恥大辱 Sỉ nhục lớn, hết sức nhục nhã;
② Bị nhục, làm nhục;
③ Tỏ vẻ khuất mình, chịu khuất: (cũ) 辱承 Cho phép; 辱蒙 Được phép; 使吾子辱在泥塗久矣 Khiến cho ngài chịu khuất ở nơi thấp hèn lâu lắm rồi (Tả truyện);
④ Lời nói khiêm (ý nói đối phương chịu nhục mà quan tâm hoặc đi đến với mình): 辱臨 Chịu nhục mà đi đến.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhơ bẩn — Hổ thẹn. Nhơ nhuốc. Thơ Nguyễn Công Trứ có câu: » Ra trường danh lợi vinh liền nhục, vào cuộc trần ai khóc lộn cười «.

Tự hình 5

Dị thể 3

Từ ghép 13

Một số bài thơ có sử dụng

nhục

U+910F, tổng 12 nét, bộ ấp 邑 + 10 nét
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(tên đất)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Giáp Nhục” 郟鄏 tên một ấp của nhà Chu 周, nay thuộc tỉnh Hà Nam 河南.

Từ điển Thiều Chửu

① Giáp nhục 郟鄏 tên một ấp của nhà Chu 周.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 郲 nghĩa ①.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giáp nhục 郟鄏: Tên đất, kinh đô cũ của nhà Chu, thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay.

Tự hình 2