Có 5 kết quả:

冄 nhiễm冉 nhiễm染 nhiễm珃 nhiễm苒 nhiễm

1/5

nhiễm

U+5184, tổng 4 nét, bộ quynh 冂 (+2 nét)
phồn thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

1. họ Nhiễm
2. yếu ớt

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng như chữ “nhiễm” 冉.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Nhiễm 冉.

Tự hình 2

Dị thể 1

nhiễm

U+5189, tổng 5 nét, bộ quynh 冂 (+3 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

1. họ Nhiễm
2. yếu ớt

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Họ “Nhiễm”. § Nguyên viết là 冄.
2. (Phó) “Nhiễm nhiễm” 冉冉. § Có nhiều nghĩa: dần dần, từ từ, yếu ớt, mềm mại đẹp đẽ, mô hồ không rõ ràng, phất phơ, vội vàng, lấp loáng, triền miên. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Nhiễm nhiễm hàn giang khởi mộ yên” 冉冉寒江起暮煙 (Thần Phù hải khẩu 神符海口) Trên sông lạnh khói chiều từ từ bốc lên. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Sĩ Ẩn đại khiếu nhất thanh, định tình nhất khán, chỉ kiến liệt nhật viêm viêm, ba tiêu nhiễm nhiễm, sở mộng chi sự, tiện vong liễu đại bán” 士隱大叫一聲, 定睛一看, 只見烈日炎炎, 芭蕉冉冉, 所夢之事, 便忘了大半 (Đệ nhất hồi) Sĩ Ẩn kêu to một tiếng, định mắt nhìn, chỉ thấy trời nắng chang chang, rặng chuối phất phơ, những việc trong mộng đã quên quá nửa.

Từ điển Thiều Chửu

① Họ Nhiễm. Nguyên viết là 冄.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Dần dần: 旭日冉冉東升 Mặt trời mới mọc lên cao dần ở hướng đông;
② (văn) Yếu ớt;
③ (văn) Rìa ngoài của mai rùa;
④ [Răn] (Họ) Nhiễm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái rìa xung quanh mu con rùa — Nhuốm vào. Lây tới.

Tự hình 5

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

nhiễm

U+67D3, tổng 9 nét, bộ mộc 木 (+5 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. nhiễm, mắc, lây
2. nhuộm

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nhuộm. ◎Như: “nhiễm bố” 染布 nhuộm vải.
2. (Động) Vẩy màu, rắc mực (khi viết vẽ). ◇Tương Phòng 蔣防: “Sanh tố đa tài tư, thụ bút thành chương. (...) nhiễm tất, mệnh tàng ư bảo khiếp chi nội” 生素多才思, 授筆成章. (...) 染畢, 命藏於寶篋之內 (Hoắc Tiểu Ngọc truyện 霍小玉傳) Sinh ra vốn nhiều tài năng, cầm bút thành văn. (...) vẩy mực xong, sai cất giữ trong tráp quý.
3. (Động) Vấy, thấm, dính bẩn. ◎Như: “nhất trần bất nhiễm” 一塵不染 không dính một hạt bụi nào. ◇Vương An Thạch 王安石: “Hoang yên lương vũ trợ nhân bi, Lệ nhiễm y cân bất tự tri” 荒煙涼雨助人悲, 淚染衣巾不自知 (Tống Hòa Phủ 送和甫) Khói hoang mưa lạnh làm cho người buồn thêm, Nước mắt thấm vào khăn áo mà không hay.
4. (Động) Lây, mắc phải. ◎Như: “truyền nhiễm” 傳染 truyền lây, “nhiễm bệnh” 染病 lây bệnh.
5. (Danh) Quan hệ nam nữ không chính đính. ◎Như: “lưỡng nhân hữu nhiễm” 兩人有染 hai người có dây dưa.
6. (Danh) Họ “Nhiễm”.

Từ điển Thiều Chửu

① Nhuộm, dùng các thuốc mùi mà nhuộm các thứ đồ gọi là nhiễm.
② Nhiễm dần, ở với những người hay rồi mình cũng hay, ở với những kẻ hư rồi mình cũng hư gọi là nhiễm.
③ Lây, một kẻ bị bệnh lây sang kẻ khác gọi là truyền nhiễm 傳染.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nhuộm: 染布 Nhuộm vải; 印染廠 Nhà máy in mhuộm;
② Lây, lây nhiễm, tiêm nhiễm, mắc: 傳染 Truyền nhiễm, lây; 染病 Nhiễm bệnh, bị lây bệnh; 染上惡習 Tiêm nhiễm thói xấu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhuộm vải lụa cho có màu — Lâu dần thành quen, như nhuốm vào người — Nhuốm bệnh. Lây bệnh.

Tự hình 3

Dị thể 1

Từ ghép 21

Một số bài thơ có sử dụng

nhiễm

U+73C3, tổng 9 nét, bộ ngọc 玉 (+5 nét)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngọc.

Tự hình 1

nhiễm

U+82D2, tổng 8 nét, bộ thảo 艸 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cỏ tốt um

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) “Nhiễm nhiễm” 苒苒 tươi tốt, xanh um (hoa cỏ).
2. (Phó) “Nhiễm nhiễm” 苒苒 mềm mại, nhẹ nhàng. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Kiều tiền hà sở hữu, Nhiễm nhiễm tân sanh trúc” 橋前何所有, 苒苒新生竹 (Đề tiểu kiều tiền tân trúc chiêu khách 題小橋前新竹招客) Trước cầu có những gì, Mềm mại tre mới mọc.
3. (Phó) “Nhiễm nhiễm” 苒苒 từ từ, dần dần.
4. (Phó) “Nhiễm nhẫm” 苒荏 thấm thoát. § Cũng viết là “nhẫm nhiễm” 荏苒.

Từ điển Thiều Chửu

① Cỏ tốt um.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) (Hoa cỏ) tốt tươi, xanh um.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ tươi tốt của cây cỏ.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng