Có 1 kết quả:

瞤 nhuần

1/1

nhuần [nhuận, thuấn, thuần]

U+77A4, tổng 17 nét, bộ mục 目 + 12 nét
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. máy mắt, mắt hấp háy
2. bắp thịt co giật

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Máy mắt, mắt giựt;
② Bắp thịt co giựt (giật).

Tự hình 2

Dị thể 4