Có 1 kết quả:

赧 noản

1/1

noản [noãn]

U+8D67, tổng 11 nét, bộ xích 赤 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

thẹn đỏ mặt

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Thẹn đỏ mặt. ◎Như: “noản nhan” 赧顏 mặt đỏ lên vì thẹn.
2. (Tính) Sợ hãi. § Thông “nãn” 戁.

Từ điển Thiều Chửu

① Thẹn đỏ mặt.

Tự hình 2

Dị thể 8

Một số bài thơ có sử dụng