Có 1 kết quả:

樸拙 phác chuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thật thà vụng về.