Có 8 kết quả:

奅 pháo泡 pháo炮 pháo疱 pháo皰 pháo砲 pháo礟 pháo礮 pháo

1/8

pháo

U+5945, tổng 8 nét, bộ đại 大 + 5 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

To lớn — Súng bắn đá để phá thành thời cổ.

Tự hình 1

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

pháo [bào, phao]

U+6CE1, tổng 8 nét, bộ thuỷ 水 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy nước nóng mà dội lên. Trụng nước sôi— Các âm khác là Bào, Phao. Xem các âm này.

Tự hình 2

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

pháo [bào]

U+70AE, tổng 9 nét, bộ hoả 火 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. máy bắn đá
2. pháo
3. mìn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Súng cối, đại bác. ◎Như: “khai pháo” 開炮 bắn đại bác.
2. (Danh) Pháo (để đốt cho nổ ra tiếng). ◎Như: “tiên pháo” 鞭炮 pháo dây.
3. Một âm là “bào”. (Động) Thiêu, đốt. ◇Tả truyện 左傳: “Lệnh duẫn bào chi, tận diệt Khích thị chi tộc đảng” 令尹炮之, 盡滅郤氏之族黨 (Chiêu Công nhị thập thất niên 昭公二十七年) Lệnh doãn đốt đi, diệt hết dòng họ Khích.
4. (Động) Sao, bào chế (thuốc). ◎Như: “bào khương” 炮薑 sao gừng.
5. (Động) Xào (nấu thức ăn). ◎Như: “bào dương nhục” 炮羊肉 xào thịt cừu.
6. (Động) Hơ, sấy. ◎Như: “bào can” 炮乾 sấy khô, hơ cho khô.

Từ điển Thiều Chửu

① Súng lớn. Xem chữ pháo 礮.
② Một âm là bào. Nướng (bọc lại mà nướng).
③ Thuốc sao không để cho cháy mất nguyên tính gọi là bào chế 炮製. Như bảo khương 炮羌 gừng sao cháy chưa vạc hẳn.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (cũ) Máy bắn đá;
② Súng đại bác, trọng pháo, pháo. Như 砲, 炮 (bộ 火).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 礮

Từ điển Trần Văn Chánh

(quân) Đại bác, pháo, súng lớn: 高射炮 Pháo cao xạ; 迫擊炮 Súng cối, moócchê; 開 炮 Bắn đại bác, nã pháo. Xem 炮 [bao], [páo].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nướng trên lửa— Súng lớn— Ống giấy nhồi thuốc nổ để đốt cho nổ trong dịp tết nhất hoặc vui mừng. Ta cũng gọi là cây pháo —Tên một quân cờ trong lối cờ tướng. Bài Đánh cờ người của Hồ Xuân Hương có câu: » Thì quân pháo đã nổ đùng ra chiếu «— Một âm là Bào. Xem Bào.

Tự hình 2

Dị thể 4

Từ ghép 12

Một số bài thơ có sử dụng

pháo [bào]

U+75B1, tổng 10 nét, bộ nạch 疒 + 5 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 皰.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Mụn nhọt, mụt nước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh trái rạ, mọc mụn lớn trên mình và chân tay, mụn mọng nước như nốt phỏng.

Tự hình 2

Dị thể 4

pháo

U+76B0, tổng 10 nét, bộ bì 皮 + 5 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

phỏng da (nổi nốt có nước ở da)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Mụn trên mặt. ◎Như: “diện pháo” 面皰 mụn nổi trên mặt.

Từ điển Thiều Chửu

① Phỏng da, chân tay hốt nhiên màng lên từng nốt đầy những nước gọi là pháo.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Mụn nhọt, mụt nước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Pháo 疱.

Tự hình 1

Dị thể 8

pháo

U+7832, tổng 10 nét, bộ thạch 石 + 5 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. máy bắn đá
2. pháo
3. mìn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Cũng như “pháo” 炮.
2. (Danh) Mặt đất nổi cao lên gọi là “đôn” 墩; “đôn” nhỏ gọi là “pháo” 砲 (thuật ngữ phong thủy).

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ pháo 礮 hay 炮.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 礮.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Pháo 礮.

Tự hình 1

Dị thể 3

Từ ghép 3

Một số bài thơ có sử dụng

pháo

U+791F, tổng 19 nét, bộ thạch 石 + 14 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

1. máy bắn đá
2. pháo
3. mìn

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng như “pháo” 礮 hay “pháo” 炮.

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ pháo 礮 hay 炮.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 礮.

Tự hình 1

Dị thể 1

pháo [bác]

U+792E, tổng 21 nét, bộ thạch 石 + 16 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. máy bắn đá
2. pháo
3. mìn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Máy bắn đá (thời xưa). ◇Đường Thư 唐書: “Dĩ cơ phát thạch, vi công thành giới, hiệu tương quân pháo” 以機發石, 爲攻城械, 號將軍礮 (Lí Mật truyện 李密傳).
2. § Cũng như “pháo” 炮.
3. § Tục viết là “pháo” 砲.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái máy bắn đá, cái súng trái phá (đại bác).

Từ điển Trần Văn Chánh

① (cũ) Máy bắn đá;
② Súng đại bác, trọng pháo, pháo. Như 砲, 炮 (bộ 火).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái máy, cái dụng cụ bắn đá để phá thành giặc thời xưa — Thứ súng lớn, có tầm bắn xa ngày nay, tức Đại bác — Chữ này ta vẫn quen đọc Bác, phải đọc Pháo mới đúng— Như chữ Pháo 炮.

Tự hình 1

Dị thể 7

Từ ghép 3

Một số bài thơ có sử dụng