Có 1 kết quả:

法院 pháp viện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cơ quan xét xử về tố tụng dân hình, chia làm ba cấp: Tối cao pháp viện, Cao đẳng pháp viện và Địa phương pháp viện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tòa án, như Pháp đình 法庭.