Có 1 kết quả:

放逸 phóng dật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhàn hạ rảnh rang, không cái gì bó buộc.

Một số bài thơ có sử dụng