Có 1 kết quả:

放生 phóng sinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ việc thả các loài thú vật ra cho chúng sống tự nhiên, không bắt giữ giam cầm, cốt để lấy phúc — Ta còn hiểu là bỏ mặc kệ, không để ý tới.

Một số bài thơ có sử dụng