Có 1 kết quả:

浮薄 phù bạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ lòng dạ nông nổi, ăn ở không tốt.